Obchodní podmínky

Zakoupením účasti na jakémkoliv online školení, členství, workshopu, osobní konzultaci nebo knize (dále jen Vzdělávací produkt) na webech www.pespartak.cz, www.michaeladrabkova.cz, www.znakovarecpropsy.cz nebo www.cloudless-life.com (dále jen Webu) potvrzuje návštěvník stránek (dále jen Uživatel) souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Výhradním Poskytovatelem a vlastníkem všech autorských práv na tomto webu je:
Ing. Michaela Drábková, Ph.D.
Moutnická 1384/8
62700 – Brno
IČO: 02675854

Dále jen Poskytovatel.

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila jakýkoliv Vzdělávací produkt na Webu.

  1. Obecné podmínky

1.1 Veškeré Vzdělávací produkty pořádá Poskytovatel
1.2 Zájemce, který si zakoupí Vzdělávací produkt se nazývá Uživatel.
1.3 Objednávka účasti na jakýkoli vzdělávací produkt je závazná. Ihned po objednání bude uživatel přesměrován na platební bránu, přes kterou provede platbu. Po jejím úspěšném odeslání bude automaticky Uživateli zaslán daňový doklad a přístupové údaje do Vzdělávacího produktu, pokud jej Vzdělávací produkt z podstaty vyžaduje. Je-li vzdělávacím produktem kniha, bude odeslána do 2 pracovních dní od obdržení platby.

  1. Práva a povinnosti Uživatele

2.1 Uživatel má právo bez udání důvodu do 24 hodin od absolvování Vzdělávacího produktu požádat o zrušení svého závazku a vrácení peněz.

2.2 Obsah veškerých Vzdělávacích produktů je určen pouze Uživateli a ne nikomu jinému. Šíření záznamů popř. odkazu na záznamu je přísně zakázáno. V případě neoprávněného šíření obsahu Vzdělávacích produktů se vystavuje Uživatel hrozbě pokuty.

  1. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel uživatele upozornit.

  1. Ceny

4.1 Cena každého Vzdělávacího produktu je uvedena na stránce s jeho popisem a je konečná (Poskytovatel není plátcem DPH)

  1. Ochrana osobních údajů

5.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.2 Uživatelé, kteří si objednali Vzdělávací produkt souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci dalších aktivit školitelů, k zasílání novinek a k informování o dalších přidružených službách Poskytovatele.

5.3. Kompletní znění Podmínek ochrany osobních údajů naleznete na https://www.znakovarecpropsy.cz/obchodni-podminky/ochrana-osobnich-udaju/

  1. Dodání

Knihy odesílám doporučeně prostřednictvím České pošty do 2 pracovních dnů od obdržení platby.

  1. Reklamace

V případě, že vám není kniha doručena vinou pošty, tak reklamaci řeším já. K vám odešlu další knížku, ať ji máte k dispozici co nejdříve. 

Share This